Projektid
„Narva linna laste ja peredega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine“
Projekt kestab alates 01.02.2022 - 30.04.2023

Projekti eesmärgiks on koostöövõrgustiku loomine organisatsioonide vahel, kes tegelevad Narvas lastega ja lastega peredega. 
Projekti on kaasatud partneritena Läti Vabariigi Gulbene ja Leedu Vabariigi Klaipeda omavalitsuste ja vastavate organisatsioonide esindajad.
Projekt viiakse ellu vastavalt  MTÜ Sotsiaaltöö Arenduskeskus ja Avatud Eesti Fondi (AEF) vahel sõlmitud lepingule projektitoetuse kasutamiseks

Toimunud üritused
Seminar 13.04.2022
Seminari kava
25.05.2022 kohtumine koostöö alustamiseks

25.05.2022 toimus
MTÜ Sotsiaaltöö Arenduskeskus eestvedamisel ümarlaud organisatsioonide esindajatega, kes avaldasid valmisolekut koostöös osaleda projekti "Narva linna laste ja peredega tegelevate organisatsioonidega koostöövõrgustiku loomine" raames ja arutati nende ootusi ning esmaseid eesmärke.


On 25.05.2022, a round table was held under the leadership of the NGO Sotsialtöö  Arenduskeskus with representatives of organizations that expressed their willingness to participate in cooperation within the project "Creating a cooperation network with organizations dealing with children and families in the city of Narva", and their expectations and primary goals were discussed.

25.05.2022 под руководством MTÜ Sotsiaaltöö Arenduskeskus состоялся круглый стол с представителями организаций, выразивших готовность участвовать в сотрудничестве в рамках проекта «Создание сети сотрудничества с организациями, занимающимися детьми и семьями в городе Нарва». ", и были обсуждены их ожидания и основные цели.

Projekti raames: "Narva linna laste ja peredega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine" ajavahemikus 28-31.08.2022 toimunud Leedu Vabariigi Klaipeda.

Projekti raames: "Narva linna laste ja peredega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku loomine" ajavahemikus 09-12.10.2022 toimunud Läti Vabariigi Gulbene omavalitsuse organisatsioonide külastamine.

Lõpuseminar 28.04.2023, kus osales ca 45 inimest, sh Läti Vabariigi Gulbene omavalitsuse esindajad ja Leedu Vabariigi Klaipeda linna esindajad. Koos osalenud partneritega tehtud projekti kokkuvõtted ja veel kord toimus vajaliku informatsiooni ning oluliste kogemuste vahetamine.


Projekti käigus tutvuti "Lapse heaolu profiili" koostamise põhimõtetega: 
//media.voog.com/0000/0047/7181/files/Heaolu%20profiil.pptx
Leedu kolleegide esitlus:
//media.voog.com/0000/0047/7181/files/Leedu%20kolleegidelt.pptx