Dokumendid


Sotsiaaltöö Arenduskeskus MTÜ  põhikiri

Sotsiaaltöö Arenduskeskus MTÜ lähtub oma tegevuses Vabaühingute eetikakoodeksis sätestatud väärtustest.